Kindt Uitvaartzorg
Kindt-Uitvaartzorg_Contact

WAT TE DOEN BIJ OVERLIJDEN?

Kindt Uitvaartzorg verzorgt uitvaarten voor iedereen, ongeacht waar en hoe je verzekerd bent. Je kunt het overlijden melden bij ons, indien je over een uitvaartverzekering beschikt regelen wij het verder met de verzekeringsmaatschappij.

Bel de huisarts om het overlijden officieel vast te laten stellen. Deze verklaring is nodig voor het regelen van de uitvaart. Daarna kunt u contact opnemen met ons via 073-6841614. Wij zijn 24/7 bereikbaar. Er komt meteen iemand naar je toe indien gewenst (ook ’s nachts). Onze medewerkers nemen de eerste zorg van de overledene op zich. In overleg maken we een afspraak om het afscheid te bespreken. Meestal is dat bij je thuis. Tijdens deze afspraak maak je kennis met de uitvaartverzorger en komen de zaken aan de orde die belangrijk zijn voor de komende tijd. Wij verzorgen de aangifte van overlijden. Binnen zes dagen na het overlijden moet aangifte worden gedaan bij de gemeente waar het overlijden plaatsvond. In de dagen voorafgaand aan de uitvaart moet er veel worden geregeld. Tijdens deze dagen heb je een vast contactpersoon die altijd bereikbaar is om je overal mee te helpen en die je tot steun zal zijn.

Bellen bij overlijden:

24/7

Bereikbaar

Bel bij overlijden:

073-6841614

Bellen bij overlijden:

Veel gestelde vragen

De begrafenis of crematie mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden plaatsvinden. Verder mag de begrafenis of crematie niet later plaatsvinden, dan uiterlijk op de zesde werkdag na die van het overlijden. De dag van overlijden telt niet mee. Zo nodig kan via de Officier van Justitie toestemming gevraagd worden hiervan af te wijken. Bijvoorbeeld omdat er nog iemand uit het buitenland moet overkomen.

Nee, je kunt de uitvaart altijd door ons laten uitvoeren. Indien je een sommenverzekering (uitkering van geld) hebt, ben je (in de meeste gevallen) vrij om een uitvaartondernemer naar eigen keuze te kiezen; je wordt niet gekort op de uitkering. Bij een naturaverzekering (levering van diensten) word je in de meeste gevallen wel gekort op het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd.

Niets hoeft, veel kan. Wij benadrukken altijd dat het goed is om voorbereid te zijn. In verband met het overlijden is het bijvoorbeeld verstandig om te denken aan het verzamelen van adressen voor de rouwbrieven, kleding voor de overledene, uitvaartpolis(sen), eigendomsbewijs van een graf, muziek, tekst. Wanneer u een afbeelding op een rouwkaart wilt hebben, kunt u deze alvast uitzoeken. Dat scheelt tijd op het moment dat het overlijden aan de orde is en er tijdsdruk ontstaat op het verzenden van de rouwbrieven.

De gemeente informeert automatisch diverse instanties over de nieuw ontstane situatie. In principe worden geïnformeerd:

  • Belastingdienst
  • Grote pensioenfondsen
  • Ziektekostenverzekeraars

In verband met uitkeringen:

  • de Sociale Verzekeringsbank (AOW, ANW)
  • Rijksdienst Wegverkeer
  • UWV (WW, Ziektewet, WAZ, WIA, WAO, Wajong)

Uiteraard doet de gemeente haar best om alles goed te verwerken. Helaas gaat soms toch iets fout en het is uw eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of alle instanties daadwerkelijk geïnformeerd zijn.

Indien na enkele weken nog niets gehoord is van instanties, neem dan zelf contact op. Een aantal afdelingen binnen de gemeente wordt bijna altijd ook in kennis gesteld, zoals WOZ, rioolrecht en afvalstoffenheffing.

Als service biedt Kindt Uitvaartzorg u aan om de aangifte van het overlijden te verzorgen. Dit dient te gebeuren in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf de aangifte te verzorgen. Dit kan een bijdrage leveren aan het verwerken van het overlijden. Houd u er wel rekening mee dat de afdeling Burgerzaken niet overal de gehele dag geopend is. De aangifte dient te gebeuren voor de uitvaart.