Nalatenschap

Wanneer iemand overlijdt, moet er ineens veel worden geregeld. De uitvaart, maar ook de nalatenschap. Zijn er waardevolle bezittingen die moeten worden verdeeld? U bespaart uw nabestaanden echt veel tijd en zorgen wanneer u nu een aantal zaken schriftelijk vastlegt.

Opstellen van uw testament

Het testament is een officiële akte waarin u bepaalt wat er na uw overlijden moet gebeuren met uw nalatenschap. Iedereen vanaf 16 jaar kan een testament laten opstellen. De akte moet worden opgesteld door een notaris. Alle testamenten staan geregistreerd in het Centraal Testamenten Register. Wilt u een testament opstellen? Voor informatie kunt u kijken op de website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. U kunt ook bellen met de Notaristelefoon: 0900 346 9393 (50 ct. p/m). Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 14.00 uur.

Benoemen executeur

U kunt bij het opstellen van een testament een executeur aanwijzen. De executeur regelt in veel gevallen de uitvaart en de afwikkeling van de nalatenschap, zoals beschreven in het testament. Dit kan een familielid of een kennis zijn, maar ook een bank of de notaris. Is de executeur geen familielid van de overledene? Dan is het gebruikelijk dat deze een vergoeding krijgt voor de uitgevoerde werkzaamheden. De naam van de executeur moet in het testament van de overledene zijn vermeld. Alleen dan krijgt de executeur de nodige bevoegdheid voor het afhandelen van de nalatenschap.

Voogdij 

Als u kinderen hebt, is het goed om uit voorzorg vast te leggen wat u wilt dat er met de kinderen gebeurt bij overlijden van één of beide ouders. U kunt de voogdij vastleggen in uw testament. Als u dit niet vastlegt, beslist bij overlijden de kantonrechter - in overleg met de families - wie de voogdij over de kinderen krijgt. De Raad voor de Kinderbescherming wordt ook vaak om advies gevraagd.

Opstellen codicil

In een codicil geeft u uw uitvaartwensen aan en de verdeling van uw persoonlijke spullen, zoals meubels, kleding en sieraden. De verdeling van geld, een huis of auto wordt opgenomen in een testament. In tegenstelling tot het testament heeft u voor het opstellen van een codicil geen notaris nodig. Een codicil is pas geldig als het document handgeschreven, gedateerd en ondertekend is.

Contact

  • Kindt uitvaartzorg
  • Klein Brabant 187
  • 5262 RT Vught
  • Postbus 85
  • 5660 AB  Geldrop
  • Telefoon: 073 684 1614
  • E-mail: 

    info@kindt-uitvaartzorg.nlneem contact op

Bel mij terug

Wij bellen u graag terug als u hier uw naam en telefoonnummer achterlaat.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.